Pavel Polášek
Níže naleznete popis trenéra.
 

Pavel Polášek

  • držitel 1. Dan (černý pás)
  • trenér III. třídy CATK

Sportovní úspěchy:

Neberu karate jako sport, největším soupeřem jsem já sám sobě.

Cvičím karate od roku 1993

Děti trénuji více než 10let


Proč se věnuji karate?

Již od mládí se věnuji bojovým uměním a chladným zbraním a od střední školy jsem nakonec zakotvil u karate. Fascinuje mě na něm, kolik rovin výuky má, neboť nejprve se člověk učí.

Opakovat pohyby bez hlubších znalostí, následují zvládání práce s těžištěm, umět ovládat jednotlivé svaly, umět spojit svaly s kostmi, naučit se předávat energii, zkracovat reakční dobu, být klidný a emočně stabilní.

Karate se tak odráží i v životě, v povaze, umění se hýbat, mít tělo v kondici a i v přístupu k hodnotám a vnímání ostatních lidí.


Životní motto:

"Kde je vůle, tam je cesta"


Koníčky:

  • výroba nožů, mečů a chladných zbraní
  • čaje
  • výroba z kůže, dřeva i kovu
  • ovládání a vrhání zbraní
  • počítačové hry 
  • Japonsko, zahrady