Ceník
Níže najdete popis a vysvětlení ceníku
 

Ceník


KARATE DĚTI

 • vstup 1x týdně: 2.500 kč/kvartál (3, 33 měsíců)
 • vstup 2x týdně: 4.000 kč/kvartál (3, 33 měsíců)
 • neomezený vstup do všech tělocvičen: 4.500 Kč/kvartál (3,33 měsíců)
 • pro 2 a více sourozenců je sleva 300 kč/os/kvartál (pouze pokud trénují min. 2x týdně)

KARATE DOSPĚLÍ

 • jednorázový vstup: 250 kč/trénink
 • vstup 1x týdně: 3.000 kč/kvartál (3,33 měsíců)
 • vstup 2x týdně: 4.400 kč/kvartál (3,33 měsíců)

VYSVĚTLENÍ

 • klubové příspěvky se hradí čtvrtletně - vždy 3 platby za rok: září, prosinec a březen (v případě pozdějšího nástupu než v září, kontaktujte hlavního trenéra - upřesní částku první platby)
 • v případě delší nemoci (déle než 1 měsíc) - se část příspěvku převede do dalšího období (kontaktujte hlavního trenéra)
 • v případě absence na některé z lekcí si ji lze nahradit v jiný termín, nebo jiné tělocvičně (dle rozpisu tréninků)

Odkaz na registraci nových členů - pouze po zkušební lekci a po konzultaci s trenérem (poznačte si variabilní symbol, který získáte obratem po závazné registraci - budete jej udávat ve všech následujících platbách): https://karatepraha.dtap.cz/register/

SOUKROMÉ LEKCE

 • cena za individuální lekci s trenérem je 1.000 kč/hod (bez pronájmu cvičebního prostoru)
 • závodníci a reprezentanti klubu 700 kč/hod

Jak provést platbu:

 1. číslo účtu: 4613138/5500 
 2. variabilní symbol: viz email po registraci (bez variabilního symbolu nepřijímáme platby)
 3. do zprávy pro příjemce uvést: Jméno a příjmení cvičence, kvartál (září, prosinec, nebo březen)
 4. v případě špatně provedené platby - bez variabilního symbolu, nebo špatná částka - systém nepřiřadí správně platbu ke cvičenci a bude v systému veden jako - nezaplacen)
 5. v případě sourozeneckých slev, nebo slev na platbách z důvodu nemoci - uveďte důvod do "zprávy pro příjemce" - pouze po řádné domluvě s hlavním trenérem
 6. prosíme neplést platby dohromady (příspěvky, členství, soustředění a jiné...ale každou platbu provést samostatně a řádně označit)
 7. každý člen je povinen mít zaplacenou roční klubovou známku a ČATK - 700 Kč, která se platí na kalendářní rok


IČO: 22877797

Košík

Košík je prázdný.